Alte proiecte în derulare

Alte proiecte în derulare

Având în vedere intenția de atragere a noi companii aeriene care să opereze pe aeroport și ținând cont de solicitarea companiilor aeriene care operează deja pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, de asigurare a condițiilor necesare pentru efectuarea reparațiilor și pentru întreținerea aeronavelor, apare oportunitatea dezvoltării unui segment de mentenanță aeronave.

Pentru asigurarea condițiilor necesare realizării activității de mentenanță aeronave este necesară crearea unei infrastructuri corespunzătoare prin construirea unui hangar de mentenanță aeronave și a spațiilor conexe aferente lui (spațiu pentru adăpostire aeronave, spații de depozitare, parcare autovehicule, docuri de aprovizionare cu piese de schimb, platforma pentru aeronave, etc).

Pe parcursul anului 2022 s-a urmărit derularea contractului sectorial care are ca obiect servicii de elaborare „Studiu de fezabilitate – Hangar pentru mentenanță aeronave și suprafețe de mișcare aferente” precum și obținerea tuturor avizelor și acordurilor menționate în Certificatul de Urbanism.

Creşterea continuă a traficului aerian de marfă şi poştă a fost una din priorităţile Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., în condiţiile în care dezvoltarea transportului cargo este o componentă esenţială pentru realizarea viitoarelor conexiuni intermodale.

În prezent, Aeroportul nu deține o construcție care sa aibă destinația/funcțiunea de terminal cargo. Procesarea mărfurilor şi coletelor poştale se efectuează în clădirea Aerogara Veche,  care are o suprafață insuficientă la volumul şi la cerința de transport aerian a mărfurilor, ceea ce generează pierderea de venituri ca urmare a neasigurării spațiilor suficiente cu destinația de procesare mărfuri.

Ca urmare a solicitărilor primite din partea transportatorilor de marfă care își desfășoară activitatea pe aeroport,  s-a avut în vedere identificarea unor soluții concrete pentru extinderea suprafeței închiriate în prezent, în clădirea Aerogara Veche, zona utilizată pentru procesarea mărfurilor și coletelor poștale.

În Semestrul I al anului 2022 a fost finalizată documentația tehnică în faza PAC, a fost obținut un nou certificat de urbanism precum și toate avizele/ acordurile prevăzute în certificatul de urbanism. De asemenea s-au făcut demersurile necesare pentru verificarea documentației de către verificatorii de proiecte atestați, urmând a se solicita autorizația de construire.

Proiectul de amenajare parcare auto este necesar, pentru asigurarea locurilor de parcare ale autovehiculelor care aparțin operatorilor economici care desfășoară activități în perimetrul aeroportuar. Realizarea acestui obiectiv va contribui la creșterea veniturilor aeroportului din surse non-aeronautice, respectiv din activități de parcare, creșterea gradului de satisfacție al clienților și colaboratorilor aeroportului precum și la utilizarea eficientă a terenurilor aflate în administrarea aeroportului. 

Pe parcursul anului  2022 s-au făcut demersuri pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de urbanism și s-a urmărit elaborarea documentației tehnice în faza PAC în vederea obținerii Autorizației de construire pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare pe terenul adiacent depozitului de carburanți din incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.” De asemenea, s-au făcut demersuri pentru obținerea tuturor avizelor și acordurilor prevăzute în Certificatul de urbanism și s-a urmărit elaborarea documentației tehnice în faza PAC în vederea obținerii Autorizației de construire și atribuirea execuției pentru obiectivul de investiții „Împrejmuire teren perimetru Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Date interesante despre Cluj-Napoca

Populație

În 2011, 324.576 de locuitori locuiau în limitele orașului, ceea ce îl face pe locul al doilea cel mai populat oraș al țării la acea vreme, după capitala națională București.

Universități și școli

Oraşul Cluj-Napoca este considerat al doilea centru universitar din România, fiind locul care găzduieşte în fiecare an, aproximativ 80.000 de studenţi din întreaga ţară.

Clima

Cluj-Napoca are un climat continental cald de vară. Clima este influențată de apropierea orașului de Munții Apuseni, precum și de urbanizare.

Festivaluri și evenimente

Concerte, festivaluri, spectacole culturale, expoziții, party-uri, conferințe și workshop-uri, lansări de carte și de film și alte evenimente, toate le găsești la Cluj.